Loading...

Kerangka Pemikiran

B. KERANGAKA PEMIKIRANDalam islam, hingga kini praktik homoseksual tetap dipandang sebagai tindakan sangat buruk. Didalam buku ..

Sejarah Kaum LGBT

2. Sejarah kaum LGBT a. Di zaman Nabi Luth ASLuth adalah anak saudaranya Nabi Ibrahim AS. ..

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH Allah SWT menciptakan makhluk hidup secara berpasang pasangan, salah satunya laki-laki dan perempu ..

Daftar Isi

DAFTAR ISI   LEMBAR PERNYATAAN................................................................ ..

Pasal Rukun Iman

Rukun Iman ada 6 : Iman ka Allah (Beriman Kepada Allah SWT) Iman ka Malaikat (Beriman Kepada Malaikat Allah ..

{}