Harepan Bagja

Harepan Bagja


Pesantren | Miftahul Huda 2 Ciamis, 

-= HAREPAN BAGJA =-

Ewweuh batur barudakk baraalik
Sorangan gulatak gulitik
Ceuk kana HP ulak ilik
Eusina akur bulak balik
Politik anu beuki pelik

Ceuk kana Quran nu geus lila t dibaca
Padahal eusina pasti nyata
Moal aya anu sulaya jeng fakta
Bubuhan dawuhan anu maha kawasa

Wass ngabandungan ulama kapungkur
Gawena pinuh ku thoat ka Robbun ghofur
Hirupna teu lepas tina shobar jng syukur
Biwirna baseh balas tadzakkur

Ari ras kadiri sorangan
Jatah umur beuki ngurangan
Dosa jeng maksiat taya halangan
Sagala dirumpak tanpa pantangan

Duh gusti Hapunteunn abdi Sadaya daya
Tina khilaf alfa anu anu teu krasa
Hyong kalebet tobat nasuha
Husnul khotimah harepan bagja

Amiinn

Created : Kh. Nonop Hanafie


0 Komentar

Tulis Komentar